آشنايي با آزمون‌سازي و آزمون‌هاي رواني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب ابتدا مفاهيم كلي اندازه‌گيري، تاريخچه كاربردي و طبقه‌بندي انواع آزمون‌هاي رواني معرفي مي‌شوند. پس از آن اصول روان‌سنجي در قالب چند فصل به طور جداگانه تحت عناوين انواع سؤال‌هاي آزمون و طرز تهية آنها، تجزيه و تحليل سؤال‌ها، روش‌هاي آماري مورد استفاده در آزمون‌سازي و ويژگي‌هاي روان‌سنجي و اجرا و نمره‌گذاري آزمون‌ها مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرند. فصل‌هاي بعدي به نظريه‌هاي هوش، سنجش شخصيت، سنجش هوش، سنجش رغبت‌ها نگرش‌ها و ارزش‌ها اختصاص يافته است.

قیمت محصول:

130,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما