مذاكره به زبان آدميزاد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هر روزه شما در كار و زندگي با موفقيت‌هايي مواجه مي‌شويد كه احتياج داريد با افراد ارتباط برقرار كنيد و به صورت شفاف و موثر مذاكره كنيد. اين راهنماي دوستانه نصيحت‌هاي آزموده شده‌اي را در راستاي آنچه شما مي‌خواهيد مهيا مي‌كند. نكات دونالدسون به شما نشان خواهد داد به جاي آنكه از برنامه‌هايتان فرار كنيد، آنها را توسعه دهيد، عملي كنيد و يا كمك كنيد كه به نتيجه برسند.

قیمت محصول:

69,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما