انرژي مثبت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آيا هميشه در حال دويدن و شتاب كردن هستيد و عاقبت به خستگي مداوم مي‌رسيد؟ آيا بيش از حد، تعهد قبول كرده‌ايد و از "نه" گفتن مي‌ترسيد؟ آيا رد دندان انرژي‌خوارها را بر وجود پژمرده‌تان مي‌بينيد؟ آيا حملات خشونت در اخبار، شما را از پا در‌مي‌آورد؟ در اين صورت شما قرباني بحران پنهان انرژي هستيد. براي رفع‌كردن اين مشكل، به راه‌حلي بيش از شيوه‌هاي سنتي نظير تغذيه‌ي مناسب، خواب كافي و ورزش نياز داريد. در اين كتاب رهنمود‌ كامل براي اجتناب از خستگي مداوم آمده ‌است كه شما را قادر مي‌كند زندگي با‌طراوت‌تري داشته باشيد. برنامه‌‌ي انرژي مثبت توسط دكتر جوديت اورلف تدوين شده‌ است. دكتر اورلف پيشتاز روانشناسي انرژي است كه زمينه‌اي جديد در علم روانشناسي مي‌باشد و با اجزاي تشكيل‌دهنده‌ي ظريف انرژي سلامت و رفتار سر و كار دارد. روانشناسي انرژي جريان پزشكي با علم نوپاي شناخت انرژي‌هاي نهان را به هم مي‌آميزد كه در سنت‌هاي درماني فرهنگ‌هاي مختلف به عنوان نيروي حياتي ملاحظه مي‌شود. دكتر اورلف در اين كتاب به شرح اين نظام جديد مي‌پردازد و توضيح مي‌دهد كه چگونه آن را به صورت ده دستور‌العمل جهت تقويت انرژي، بهبود روابط و مبارزه با انرژي‌خوارها درآورده ‌است. اين رهنمودها عبارتند از: شهود خود را بيدار كنيد و وجودتان را طراوت و جواني ببخشيد. همچنين بياموزيد كه چگونه خستگي‌هاي فني و بار اضافي ايميل، كامپيوتر و تلفن را درمان كنيد. " چگونه راهي معنوي بيابيد كه با باورها و احساسات دروني‌تان سازگار باشد. " شيوه‌اي براي تغذيه، ورزش و سلامتي بيافرينيد كه با توجه به انرژي، برنامه‌ريزي شده ‌است تا از "پرخوري انرژي" اجتناب كنيد كه مانع تلاش شما براي كم‌كردن وزن مي‌شود. " چگونه انرژي عاطفي مثبت توليد كنيم تا با امور منفي مواجه شويم. " چگونه روابط جنسي خود را بر مركز قلب بنيان نهيم. " وجود خود را به روي جريان خلاقيت و شهود بگشاييم تا به سرور بيشتري دست‌ يابيم. " تقدس خنده، ناز‌پروري و خلوت‌نشيني را گرامي بداريم‌ـ رسيدگي به خود، كاري خودخواهانه نيست.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما