جادوي انگيزش


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هدف از هر كسب و كاري عبارت است از دستيابي به حداكثر نرخ بازده در سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده توسط سازمان. سرمايه مالي برحسب واحد دلار محاسبه مي‌شود، اما سرمايه انساني امري پيچيده‌تر بوده و دربردارنده انرژي ذهني، هيجاني و جسمي هر يك از كاركنان است. وظيفه شما به عنوان مدير اين است كه كارايي اين سرمايه انساني را به حداكثر رسانده و بر دستيابي به ارزشمندترين و مهم‌ترين نتايج ممكن براي سازمان تمركز كنيد.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما