درمان اختلالات رياضي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تعداد زيادي از دانش‌آموزان مقاطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان، در يادگيري دروس رياضي دچار مشكل هستند و با اين كه به اندازة دانش‌آموزان همسال خود تلاش مي‌كنند، پيشرفت مورد انتظار را ندارند. در اين كتاب، مفاهيم بنيادي مربوط به رياضي از سال‌هاي اول زندگي معرفي شده و چنانچه دانش‌آموزي در هركدام از آن مفاهيم دچار مشكل باشد، برنامة بازپروري نيز ارائه شده است.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما