ماهيت خلاقيت و شيوه‌هاي پرورش آن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هرچند توانايي تفكر خلاق به نحو فطري در انسان به وديعه نهاده شده، ظهور آن مستلزم پرورش قوه خلاقيت است. رشد و توسعه خلاقيت، به عوامل مختلف فردي و اجتماعي مانند هوش، خانواده، ويژگي‌هاي شخصيتي و غلبه بر موانع مختلف فردي و اجتماعي چون ترس از شكست، قوانين محدود كننده و ... وابسته است. توجه به پرورش خلاقيت اهميت حياتي دارد، زيرا براي نايل شدن به پيشرفت‌هاي اجتماعي، اقتصادي ، فرهنگي و آموزشي، به افراد مستعد و خلاق نياز است.

قیمت محصول:

7,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما