پرورش رهبر درون


:ویژگی‌های محصول


شرح:

با كتاب پرورش رهبر درون، كه بيش از يك ميليون نسخه از آن به فروش رفته است، رديف كتاب‌هاي مربوط به رهبري را در كتابخانه خود كامل كنيد. با به كار گرفتن اين اصول جاودانه در زندگي‌تان و ـ زندگي سازمان‌تان ـ تغييرات مثبتي در شخصيت و اصول انضباط فردي‌تان ايجاد مي‌كنيد.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما