چگونه بر نگراني و اضطراب پيروز شدم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

حقايقي درباره نگراني زندگي در چهارديواري‌هاي امروز قاعده‌اي سحرآميز براي مقابله با نگراني نگراني‌هاي كار تجاري پذيرش‌ناگزيرها هشت كلمه براي تغيير زندگي درمان افسردگي در چهارده روز خود را يافتن و خود بودن غلبه بر نگراني از بي‌خوابي پرهيز از خستگي

قیمت محصول:

42,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما