اصلاح و تغيير رفتار چيست و چگونه انجام مي‌شود


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اصلاح و تغيير رفتار بر رفتار علني و آشكار و رفتار خصوصي يا پنهان افراد تمركز مي‌كند. اصلاح و تغيير رفتار از آغاز كار آن به عنوان رشته مطالعه علمي - كه رشته هاي فرعي معروف به تحليل رفتار كاربردي و رفتار درماني را شامل مي‌شود - ثابت كرده است كه وسيله موثري براي اصلاح و تغيير رفتار در انواع گسترده‌اي از موقعيت‌هاي كاربردي است. اين امر با ابداع روش‌هاي علمي قدرتمند براي مطالعه رفتار به انجام رسيده است. اصلاح و تغيير رفتار بر طرح مورد فردي تاكيد مي كند و به روش آماري رسمي كه بر ميانگين‌هاي گروهي تمركز داردء متكي نيست.

قیمت محصول:

85,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما