انسان و جهان فراآگاهي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما با تمام جهان داراي اتحاد ماهيتي هستيم، روح انسان و كيهان دو جهان دروني و بيروني مي‌باشد كه يك جوهر واحد را تشكيل مي‌دهد و شناخت هر يك منجر به شناخت ديگري خواهد شد. اين عقيده داراي آثار متافيزيكي است كه در اين كتاب مورد بحث قرار گرفته است.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما