اصول مذاكره (مجموعه كتاب‌هاي تجارت جهاني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در چند فصل اول كتاب، دليل مذاكره افراد، ماهيت مثابه ابزاري براي كنترل ناسازگاري و اولين فرآيندهاي داد و ستد كه از طريق آن مردم مي‌كوشند به توافق برسند را بررسي خواهد كرد. در فصل‌هاي بعدي، بعضي از راه‌هاي مختلفي بررسي مي‌كنيم كه در آن تفاوت‌ها در موضوعات اصلي، افراد در برگيرنده، فرآيندهايي كه آنان دنبال مي‌كنند و شرايطي كه مذاكره در آن ايجاد مي‌شود، پيچيدگي مسير حركت مذاكرات را بيشتر مي‌كند.

قیمت محصول:

78,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما