نگرش و تغيير آن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يكي از مهم‌ترين مفاهيم روانشناسي اجتماعي نگرش است. به‌ نظر مي‌رسد كه در تمامي جنبه‌هاي زندگي انسان و در تمامي موفقيت‌هايي كه انسان قرار مي‌گيرد، نگرش نقش تعيين كننده‌اي در رفتار وي دارد. روانشناسان با نگرش فرد نسبت به خود، والدين با نگرش فرزندان به دوستانشان ، معلم با نگرش دانش‌آموز به درس و تحصيل، توليدكنندگان با نگرش مصرف كنندگان به كالاهاي توليدي و دولت مردان با نگرش مردم به سياست‌هاي دولت و بالاخره سياستمداران در سطح جهاني با نگرش‌هاي مردم دنيا سرو كار دارند. بنابراين ضروري به نظر مي‌رسد كه نگرش‌ها مورد توجه و مطالعه قرار گيرد. نگرش‌ها به دليل تاثيري كه بر رفتار دارند مورد توجه روانشناسان اجتماعي قرار گرفته است.

قیمت محصول:

54,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما