چرا آدم‌هاي باهوش اشتباهات مالي بزرگ مي‌كنند


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتابِ پيشِ‌رو كتابي ا‌ست خوش‌بينانه كه آن را دو نويسنده واقع‌گرا نوشته‌اند. خوش‌بينانه، چون بر اين باور است كه افراد عادي مي‌توانند با درك شيوه مواجهه‌شان با امور مالي - و البته تغيير آن - لذت زندگي را افزايش دهند؛ واقع‌گرا، به دليل اينكه نويسندگانِ شما مي‌دانند اصلاح رفتارهاي مالي مثل مداخله در تاب دادن چوب گلف است حين ضربه زدن به توپ، يا كنار آمدن و حُسنِ‌سلوك با جاري و باجناق: ممكن است مدتي طول بكشد، و اين خطر وجود دارد كه هر بار چيزي را اصلاح مي‌كنيد، مسائلي جديد ايجاد كنيد. با اين حال، هدف ما در اين كتاب مشخص است و اطمينان داريم كه ارزشمند نيز هست.‌ شالوده علميِ اين كتاب حوزه‌اي است به نام «اقتصاد رفتاري» كه ديگر چهار دهه مي‌شود كه در عرصه‌هاي فكري رونق گرفته و اخيراً هم به‌‌شدت رواج يافته است. حتي مي‌شود گفت رواج اين مباحث به حدي «چشمگير» بوده كه مي‌توان تمام آنچه را مربوط به علوم اقتصادي‌ است در اين دسته جاي داد. علم اقتصاد رفتاري، كه امكانات و بصيرت‌هاي دو علم اقتصاد و روان‌شناسي را كنار هم قرار مي‌دهد، مي‌تواند به‌خوبي توضيح دهد مردم چرا و چطور وقتي خرج مي‌كنند، سرمايه‌گذاري مي‌كنند، پس‌انداز مي‌كنند، و قرض مي‌گيرند تصميماتي به‌ظاهر ‌نامعقول يا غير‌منطقي اتخاذ مي‌كنند.‌ به بيان ديگر، اقتصاد رفتاري به سؤالِ مطرح‌شده در عنوان كتاب پاسخ مي‌دهد: چرا آدم‌هاي باهوش اشتباهات ماليِ بزرگ مي‌كنند؟‌

89,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما