اين كتاب بي‌فايده است (خرد دائو)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شبي خواب ديدم كه پروانه‌ام و از گلي به گلي ديگر مي‌پرم. بي‌خبر بودم از اين‌كه جوانگ‌زه‌ام. ناگه برخاستم و باز جوانگ‌زه شدم. ولي نمي‌دانستم كه آيا من جوانگ‌زه‌ام. كه خواب ديدم پروانه شده بودم. يا پروانه‌ام و خواب مي‌بينم كه جوانگ‌زه شده‌ام؟

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما