تك نسخه كاميابي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ساعات پاياني شب بود و ترنت در بزرگ‌راهي به سمت خانه مي‌راند كه ناگهان گاو سرگرداني تصميم گرفت از جاده عبور كند. ماشين او از جاده منحرف شد. اما با گاو برخورد كرد و واژگون شد. گاو بيچاره مرد ولي ترنت جان سالم به در برد. او ماشين خود را تعمير كرد، اما اين پايان گرفتاري‌هاي او نبود...

قیمت محصول:

37,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما