از كاه كوه نسازيد (100 كليد موفقيت در زندگي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ّچگونه زندگي كردن يكي از مسائلي است كه همواره ذهن انسان‌ها را به خود مشغول نموده است. هر كس راهي را شناخته و به ديگران توصيه مي‌كند. گاهي راه‌هاي خوب كه زندگي افراد را به مراتب بالاتر، عشق و سلامتي روحي و رواني بيشتر ارتقاء مي‌دهد. گاهي نيز راه‌هاي بد و منفي كه زندگي افراد مستعد را به سوي سقوط و شكست سوق مي‌دهد. پيشنهادات اين كتاب زندگي توام با سلامتي روحي و رواني و عشق را به شما مي‌نماياند حال انتخاب با شماست؟

قیمت محصول:

29,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما