از خط تا مثلث تعارض


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب حاضر بر محور احساسات، اضطراب از تجربه آن‌ها، و دفاع از خود در برابر اين احساسات آغشته به اضطراب استوار است. دفاع در مفاهيم روانكاوي شيوه تحريف و گريز از واقعيت و احساسات است كه مبناي رنج و زجر آدمي، مولد مشكلات ارتباطي، و بازدارنده مواجهه خردمندانه با دردهاي زندگي است. در اين كتاب، دفاع‌ها در چهار مقوله بهم پيوسته بدوي، واپس رونده، سركوبگر، و عايق‌بندي بررسي مي‌شوند. افزون بر اين، ماهيت عيني اضطراب و همچنين هيجان‌ها و احساساتي كه عمدتا مولد اضطراب و واكنش‌هاي دفاعي‌اند نيز تشريح شده است. بنابراين، درك جامعي از مفهوم مثلث تعارض و پيش‌زمينه‌هاي آن در اين كتاب فراهم شده است. در پيوست كتاب نيز فهرستي از همه دفاع‌هايي كه تا به حال به هر شكلي مورد اشاره و توجه نظريه‌پردازان قرار گرفته آمده است.

78,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما