گروه‌درماني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

درمانگران از ديرباز دريافته‌اند كه سروكار داشتن با مشكلات يك فرد نمي‌تواند به تنهايي كارساز باشد و به همبن دليل، اغلب روابط درون خانواده نيازمند درمان است. از آنجايي كه خانواده نظامي متشكل از بخش‌هاي به هم وابسته است، مشكلات هريك از اعضا به نحو اجتناب‌ناپذيري بر سايرين اثر مي‌گذارد. در درمان نظام‌هاي خانواده، خانواده به عنوان يك نظام مرتبط به هم در نظر گرفته مي‌شود كه در آن هر عضو نقش مهمي بر عهده دارد. گروه‌هاي رويارويي بدين منظور طراحي شده‌اند كه رشد فردي و ارتباط بين فردي را افزايش دهند. در اين گروه‌ها افراد براي افزايش آگاهي خودشان از نيازها و احساسات خود و ديگران، تلاش مي‌كنند. در اين كتاب مراحل و كاركردهاي خاص گروه‌درماني براي دانشجويان به زباني ساده عرضه شده است.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما