پيشگويي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

همه چيز را از سيلوا براون درباره‌ي پيش‌گويي‌ها و آينده بياموزيد پيش‌بيني نمي‌كنم كه ايالت كاليفرنيا در طول گسل‌سان آندرياس در اقيانوس آرام فرو رود و سوگند مي‌خورم اين بدين دليل نيست كه من در آنجا زندگي مي‌كنم . آري موجودات فرازميني از ديرين‌ترين دوران بشر در ميان ما بوده‌اند و شايعات مبني بر ارتباط آنان هر چيزي از اهرام مصر و پروگرفته تا مجسمه‌هاي جزيره‌ي ايستر همگي واقعيت دارند. اين خبر شركت‌هاي داروسازي را كه از فروش داروهاي بدون نسخه ثروتي به هم زده‌اند، خوشحال نخواهند كرد، چون سرماخوردگي معمولي تا سال 2009 يا 2010ريشه‌كن خواهد شد. اواخر دهه‌ي دوم قرن بيست و يكم براي ما دوراني بسيار سخت، خشن و حياتي خواهد بود . ناچار خواهيم شد هنگام بارندگي لباس و محافظ سر بپوشيم - نه به خاطر خيس نشدن بلكه به خاطر محافظت پوستمان از سوختگي شديد ويا شرايط بدترازآن . شنيدم صداي مرموزي مي‌گفت: (پسر جمهوري، ببين و بياموز.) وقتي صدا قطع شد، فرشته‌ي سايه مانند براي آخرين بار از اقيانوس آب برداشت وآن را روي آمريكا پاشيد.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما