پيشگويي آسماني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نويسنده در اين كتاب، بينش‌هاي نه‌گانة پيشگويي آسماني را دوره كرده و تشريح مي‌كند. متن كتاب در زمينة هستي‌شناسي، يكي از جديدترين و پيچيده‌ترين علومي است كه تاكنون پيدا گشته و تجربه‌ها و انديشه‌هاي فعلي را در مورد گرايش معنوي كه در سيارة ما در حال وقوع است، به ترتيب زماني ثبت و فهرست مي‌كند.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما