پيشگامان روانشناسي رشد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شايد هيچ يك از شاخه‌هاي پزشكي مانند بيماري‌هاي رواني از ديدگاه مردم آميخته با رمز و راز نيست. گرچه بررسي رفتار و انديشه انسان به قدمت تاريخ ثبت شده است اما تنها در دو قرن گذشته بوده كه نابهنجاري‌هاي رواني به طور كامل‌تر جزء قلمرو پزشكي به عبارتي همان تاريخ تمدن است، در همان حال كه انسان به دانش خود از جهان پيرامون مي‌افزود، به آگاهي خويش از دنياي درون نيز گسترش مي‌بخشيد.

قیمت محصول:

36,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما