پول خوشحال (هنر ژاپني آشتي با پول)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

پول بسته به اينكه چطور رد و بدل مي‌شود‌‌‌‌‌، مي‌تواند بخندد يا گريه كند. پولي كه با احساساتي مثل گناه، عصبانيت يا ناراحتي خرج شود، «گريان» است. اما برعكس، اگر با احساساتي چون عشق، قدرداني يا خوشحالي به ديگران داده شود، لبخند -يا شايد حتي قهقه- خواهد زد، چون سرشار از انرژي مثبت شخص دهنده مي‌شود. از خودم پرسيدم: پول واقعا مي‌تواند لبخند بزند و گريه كند؟ وقتي پول با انرژي يا حس خاصي خارج شود، واقعا ظاهرش عوض مي‌شود؟ مگر ممكن است؟

76,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما