پله‌ پله تا اوج


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«زيگ زيگلار» كه به عنوان غول انگيزش در آمريكا شناخته مي‌شود، در اين كتاب به همة كساني كه دنبال ترقي و موفقيت‌هاي استثنايي هستند، راه موفقيت را نشان مي‌دهد. پيام مهمي كه او به خوانندگانش مي‌دهد اين است: «شما مي‌توانيد، چون من توانستم و من در واقع هيچ فرقي با شما ندارم.» زيگلار به ما ياد مي‌دهد كه چگونه طرز تفكر و نگرش خود را به طور مثبتي تغيير دهيم و با ايجاد افكار مثبت در خود، انگيزة لازم را براي كسب موفقيت به دست آوريم.

قیمت محصول:

48,000 تومان


نظرات شما