پارادوكس‌درماني (روان‌درماني اضدادي مباني نظري و عملي كار با فرد زوج و خانواده)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

مداخلات اضدادي با توسل به قطع حلقه‌هاي بازخوردي تقويت‌كننده براي تغيير ماهيت خود ابقاي نشانه مرضي، طراحي مي‌شوند تا آن را از راه درگير كردن رفتار مخالف حفظ نمايند. پارادوكس از ماهيت ضد شهودي مداخله ناشي مي‌شود كه در آن، به نظر مي‌رسد مسير حركت بسوي مقصد در دور شدن از آن نهفته است. شكل خاصي از مداخله اضدادي معروف به بن‌بست مضاعف درماني يا پارادوكس متقابل است، كه در آن مراجع خواه فلان كار را انجام دهد يا ندهد، محكوم به برد است. چنين مداخلاتي راهي است براي براي پاسخ دادن به بن‌بست مضاعفي كه خانواده بدين شكل عرضه مي‌كند: ما مشكل داريم، به ما كمك كن _ما از تغيير مي‌ترسيم، ما را وادار به تغيير نكن_ از اين روي، هر راهي كه درمانگر برگزيند، شكست مي‌خورد. كتاب «روان‌درماني اضدادي» اولين كتابي است كه به زبان فارسي در اختيار مشتاقان و رهپويان جدي مشاوره سيستمي با زوج‌ و خانواده و مراجعان شديدا مقاوم به درمان قرار مي‌گيرد. نويسندگان كتاب كه از صاحب نظران عرصه درمان اضدادي هستند، سعي كرده‌اند با توضيح مباني و اصول درمان اضدادي امكان نفوذ در اراده مراجعان شديدا مقاوم به درمان را فراهم نمايند. يكي از فنوني كه با دقت طراحي شده است، نوشتن نامه‌هاي اضدادي و پيگير‌هاي مداوم اين فن است. با اينكه پارادوكس‌درماني شيوه پرقدرت و تاثيرگذاري در درمان زوج‌ها و خانواده‌هاي مقاوم است، اما استفاده مكرر آن بدون برقراري ارتباط امن با مراجع به هيچ‌وجه توصيه نمي‌شود و تاكيد مي‌شود كه اين رويكرد به روال رايج درمانگران تبديل نشود. زيرا درمان زودهنگام به ويژه درمان اضدادي اثر وارونه داردد. مطالعه جدي مطالب اين كتاب به مشتاقان رويگرد سيستمي قويا توصيه مي شود.

90,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما