يادگيري خلاق (درك خلاقانه و به‌خاطر سپاري هميشگي تمامي مطالب)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

منابع نوشتاري، عمده‌ترين ركن در يادگيري كلامي است كه هرگز بدون آن، كسب دانش، رشد فرهنگي و توسعه اقتصادي، ميسر نيست. انبوه اطلاعات و منابعي كه مي‌بايست مورد مطالعه قرار گيرد تا از قافله تمدن دور نمانيم، از يك سو، و ضرورت توسعه فرهنگ كتاب‌خواني و غلبه بر آفات مطالعه جهت كسب بيشترين بازدهي، از سوي ديگر، دگرگوني در شيوه دريافت اطلاعات را اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد، به گونه‌اي كه بهروه‌وري را محقق سازد و بتوان در زماني كمتر به مطالعه منابعي بيشتر توام با خلاقيت و درك زواياي ناپيدا و افزايش توان پردازش و كشف ارتباط ميان مفاهيم نايل آمد. كتاب يادگيري خلاق كه شاهكاري است در پهنه يادگيري كلامي براي نيل به اوج موفقيت و كسب قدرت مبتني بر دانش از شاه‌راه مطالعه، در بالاترين سطح علمي خود در جهان، در پاسخ به نياز كسب بيشترين بازدهي از مطالعه، ارائه مي‌گردد.

قیمت محصول:

42,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما