و سرانجام زنان (جنسيت تكامل و پايان تبعيض)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«اين كتاب چنان درگير كننده و خواندني است كه سخت است آن را به زمين گذاشت، نوشته‌اي روان با دانشي ژرف و ناخشنودي از رفتاري كه در همه دوره‌هاي تاريخ با زنان شده است... «و سرانجام، زنان» دادنامه‌اي است كه به همه زنان يادآور مي‌شود قوي و كوشا باشند.» «كونر» در اين كتاب براي رسيدن به جامعه‌اي كوشش مي‌كند كه در آن زنان حق برابر براي گفتار و شنيده شدن داشته باشند. در چنين جامعه‌اي است كه يك آينده آزاد، دموكراتيك و مردمي دست‌يافتني است.

قیمت محصول:

95,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما