واگذاري كارها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در ان كتاب مجموعه‌اي از ايده‌هاي كليدي را مي‌آموزيد كه شما را به واگذاركننده بسيار بهتري تبديل خواهد كرد. هر يك از اين تكنيك‌ها، روش‌ها و استراتژي‌ها در طول سال‌ها محك خورده، تاييد شده و تضمين شده‌اند.

قیمت محصول:

25,000 تومان


نظرات شما: