هویت


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

ازآنجایی که هویت از مولفه‌های محوری شخصیت‌‌‌‌، سلامت روانی و روابط سالم اجتماعی است، در این اثر، مولف با ژرف نگری تحسین انگیز، نظریه‌های پنجاه سال اخیر را در این زمینه مورد بحث قرار می‌دهد واز زوایای متنوعی با یکپارچه‌سازی آن‌ها دید‌گاه جدیدی ارائه می‌کند. بالندگی (من ) و هویت اجتماعی‌ کلیشه‌های فرهنگی‌ ، هسته‌های هویتی ومرجع‌های تاریخی ، فرهنگی، روانی اجتماعی، اکولوژیک وجسمانی و نیز رابطه هویتی و عزت نفس، گسیختگی خانوادگی وهویت، اختلال‌های هویتی (دیگر‌بودگی، از خود بیگانگی) عوامل مخرب احساس ارزشمندی و دست آخر واکنش‌های دفاعی در برابر ضربه‌های هویتی از جمله مباحثی است که در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرد.مطالعه این اثر ارزشمند نه تنها برای روان شناسان، روان‌پزشکان، بلکه برای همه پژوهندگان علوم انسانی مفید و اثر‌بخش خواهد بود.

50,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: