هوش كاربردي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فصل اول: ديدگاه‌هاي مختلف درباره هوش فصل دوم: نظريه «هوش انسان موفق» فصل سوم: فراشناخت (فكر كردن با فرا مولف‌ها) فصل چهارم: مراحل پيشرفته حل مساله فصل پنجم: پردازش شناختي (مولفه‌هاي اجرا 1) فصل ششم: پردازش شناختي (مولفه‌هاي اجرا 2) فصل هفتم: استدلال منطقي و تحليل بحث‌ها (مولفه‌هاي اجرا3) فصل هشتم: استنباط و اشتباه‌هاي استنباطي فصل نهم: مولفه‌هاي كسب دانش يا اطلاعات فصل دهم: كنار آمدن با تكاليف يا شرايط جديد فصل يازدهم: خلاقيت فصل دوازدهم: خودكارسازي پردازش اطلاعات فصل سيزدهم: هوش عملي فصل چهاردهم: چرا افراد باهوش (اغلب) شكست مي‌خورند.

قیمت محصول:

32,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما