هنر عاشقي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بخش زيادي از مطالب اين كتاب نتيجه كار باليني هر روزه با بيماران است. بيماراني كه براي رسيدن به سطوح بالاتري از بالندگي تلاش كرده و يا از آن اجتناب ورزيده‌اند. در نتيجه، اين كتاب حاوي بخش‌هايي از شرح حال واقعي بيماران است. رازداري لازمه كار درماني است، بنابراين نام و جزئيات در تمام شرح حال‌ها براي حفظ هويت بيماران بدون تحريف واقيعت اصلي تجربه ما با بيماران، تغيير يافته است.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما