هنر ريسك كردن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر خواهان يك زندگي خوب و عالي هستيد تنها راهش اين است كه از فرصتها استفاده كنيد. اين كتاب درباره استفاده كردن از فرصتها با شما گفتگو مي‌كند. درباره اينكه چگونه خود را آزاد و رها سازيد تا هم فرصتها را بهتر ببينيد و هم آنها را تشخيص دهيد و از اين رهاورد براي جذب عشق و دوستي،توانايي و قدرت و احترام و اعتبار خويش بهره كافي ببريد.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما