همسرگزيني با عشق يا خرد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هيچ رابطه دونفره‌اي پيچيده‌تر از رابطه زناشوئي نيست. اين رابطه از يك سو ريشه در آيين‌ها و باورهاي تاريخي و فرهنگي دارد، از سوي ديگر تحت تأثير كليشه‌هاي اجتماعي و توقعات جامعه و از طرف ديگر به روانشناسي دو انسان از جنس مخالف و حتي فيزيولوژي آن‌ها مربوط مي‌شود. دكتر نابدل در اين كتاب حاصل تجربه خود در برخورد با زوج‌ها را به زبان شيوا و تأكيد بر مهم‌ترين مسائل و مشكلات مطرح در رابطه زناشوئي مطرح ساخته‌است.

قیمت محصول:

17,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما