نيروي درون (راه‌هاي عملي براي شناخت و شكوفايي قدرت‌هاي نهفته)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

من اين كتاب را براي كساني نوشته‌ام كه در جستجوي معني و مفهوم زندگيشان مي‌باشند. براي كساني كه مي‌خواهند با بهره‌مندي از گنجينه دروني خود، نيروي سازندگي و نوآوري، و نياز به عشق را كه در نهادشان نهفته است، بيان و ابراز كنند. اين كتاب، راهنماي خوبي است براي آزاد كردن نيروهاي زندگي كه در وجود هر يك از ما مي‌باشد و بيشتر اوقات، شيوه زندگي اجتماعي، اين نيروها را خفه مي‌كند. باشد كه خوانندگان بتوانند در ژرفاي خود، وسايل و امكانات شادي و خوشي روزانه را بيابند.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما