نظم و تعادل در سبك زندگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مرحله 3 خواب بعد از ساعت 4 صبح ديگر تكرار نمي‌شود و مرحله 4 نيز فقط بين ساعت 10 تا 12 شب اتفاق مي‌افتد و پس از 12 نيمه شب، انسان ديگر اين مرحله مهم از خواب را كه اصلي‌ترين مرحله خواب عميق است، تجربه نمي‌كند. از آنجا كه هورمون رشد فقط در خواب عميق يعني در مراحل 3 و 4 ترشح مي‌شود و از آنجا كه قسمت اعظم خواب عميق، در مرحله 4 است، فردي كه بعد از 12 نيمه شب به خواب مي‌رود، از ترشح بخش عظيمي از هورمون رشد محروم مي‌گردد. با توجه به اينكه هورمون رشد مسئول ريكاوري (رفع خستگي) بدن، ترميم، استخوان‌سازي و چربي‌سوزي است، فردي كه شب‌ها بعد از نيمه شب به خواب مي‌رود، زمينه را براي خستگي، پوكي استخوان و آشفتگي بدن خود فراهم مي‌ٍسازد. بديهي است درجه سلامتي چنين فردي به تدريج رو به كاهش مي‌رود و زمينه بروز بيماري‌هاي گوناگون در بدنش فراهم مي‌گردد. از آنجا كه هورمون رشد در يادگيري مهارت‌هاي جديد نقشي اساسي ايفا مي‌كند، فردي كه شب دير مي‌خوابد در طول روز بعد، تمركز پاييني دارد و آمادگي كافي براي انجام موثر روزانه خود را ندارد و طولاني‌ شدن اين روند كم‌كم فرد را بي‌حوصله و پرخاشگر مي‌كند و به سوي افسردگي پيش مي‌برد.

قیمت محصول:

8,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما