نظريه‌هاي روان‌درماني (نظام‌هاي روان‌درماني تحليل ميان‌نظري) ويراست هشتم


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در اين كثرت گيچ كننده گرايش‌هاي روان‌درمان، هيچ چيزي بهتر، گوياتر يا دل‌پذير‌تر از آن نيست كه اجازه داده شود گرايش‌هاي درماني، تفاوت‌هاي خود را با يك‌ديگر خاطرنشان سازند. اين راهبردي است كه پرچاسكا و نور كراس به شيوه‌اي عالي در نظام‌هاي روان‌درماني خود به كار برده‌اند و به همين دليل است كه من در درس‌هاي روان‌درماني با روان‌پزشكان و روان‌شناسان در سرتاسر اروپا از كتاب آن‌ها استفاده مي‌كنم و به همين دليل كتاب آن‌ها وسيعا ترجمه شده است.

230,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما