نظريه‌هاي رشد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر نقش نظريه در هدايت پژوهش‌ها؛ شناخت رفتار و شكل‌دهي؛ ماهيت مداخله‌هاي درماني و اهميت نظريه‌ها را در پايه‌ريزي علم نشان مي‌دهد. در بخش اول؛ نظريه‌هاي زيستي شامل نظريه‌هاي تكاملي؛ رواني جنسي و رشد شناختي مورد بخث قرار مي‌گيرد. بخش دوم كتاب؛ نظريه‌هاي يادگيري؛ نقش اجتماعي و مسير زندگي تحت عنوان نظريه‌هاي محيطي ارائه مي‌گردد و در بخش پاياني نظريه‌هاي تعاملي شامل نظريه‌هاي رواني اجتماعي؛ تاريخي اجتماعي و نظام‌هاي پويا مورد دقت نظر مي‌گيرد. اميد است اين كتاب مورد استفاده و استقبال متخصصين؛ درمانگران و دانشجويان رشته‌هاي مرتبط قرار گيرد.

قیمت محصول:

82,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما