مي‌خواهم تغيير كنم (سبك زندگي نوين) الفباي تغيير


:ویژگی‌های محصول


شرح:

رسيدن به اين حس دروني كه من مي‌خواهم تغيير كنم نياز به الفبايي دارد كه فرد بايستي آن‌ها را بداند و درك كند، اگرچه عده‌اي خود را داناي كل بدانند اما انساني كه دغدغه خودشناسي دارد هميشه احساس مي‌كند كه بايستي از جايي براي تغيير‌ كردن شروع كند، بايستي فرهنگ و ادبياتي را بياموزد كه در اين كتاب تلاش مي‌كنيم، الفباي تحول و تغيير را از بزرگ‌ترين استاد انسان، يعني طبيعت فرابگيريم و اين دست‌نوشته‌ها، آغازي براي زدن تلنگري به گاردهاي ذهني خودمان مي باشد، طوري كه ابتدا عزت‌نفس خويش را بازيابيم و با اعتماد به نفسي متعادل، دل در گرو تغييرات اساسي براي رسيدن به انساني با كيفيت بسپاريم. در اين نوشتار به صد قانون اشاره شده است كه بتوانيد بر آن‌ها تأمل و مراقبه كنيد ابتدا ايرادات خود را تشخيص بدهيد و بعد راه درمان قدم به قدم را شروع كنيد.

قیمت محصول:

49,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما