موفقيت راز ندارد راه دارد


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

هر انساني در طول زندگي كم و كاستي‌هايي داشته است، اما اين نداشته‌ها به هيچ وجه مانع رشد نمي‌شود و نمي‌تواند انسان را متوقف سازد؛ فقط در صورتي مشكل‌ساز مي‌شود كه انسان فقط بر نداشته‌ها تمركز كند و ذهن خود را درگير اين مسائل كند كه انگار جلوي خود سد بتوني كشيده است در حالي كه او مي‌تواند از نداشته‌ها پتانسيل حركت بيشتري براي رسيدن زودتر به موفقيت بسازد كه اين خود «نيروي محرك» ناميده مي‌شود. تحقيقات نشان داده‌اند كه بيشتر افراد موفق از خانواد‌ه‌هاي ضعيف بودند و همگي كاستي‌هايي داشتند كه از آنها رنج مي‌بردند و سرخورده مي‌شدند، اما در گله و شكايت غرق نشدند و مانع‌تراشي نكردند، بلكه چنان شوقي داشتند كه براي حركت به جلو انرژي خلق كردند و توانستند به موفقيت دست يابند. آنها به جاي نداشته‌ها، بر داشته‌ها، يعني همان نقاط قوت خود، تمركز كردند و با تكيه بر نقاط قوت، راه و مسير موفقيت را هموار ساختند.

59,900 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما