موفقيت تحصيلي براي دانش‌آموزان و دانشجويان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در دنياي امروز بيش از هر چيز، كسب دانش براي ادامه زندگي ضروري است و شايد يكي از مهم‌ترين عوامل تعيين‌كننده كيفيت زندگي انسان‌ها، ميزان برخورداري از دانش و آموزش است. اشتغال به تحصيل يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي زندگي براي تعدادي زيادي از افراد جامعه يعني دانش‌آموزان، دانش‌جويان، دستياران پزشكي و... مي‌باشد و از بارزترين نمودهاي عملكرد كلي آن‌ها است. از سويي فرد بايد از نظر وجود كلي زندگي موفق و كارآمد باشد تا بتواند عملكرد تحصيلي خوبي داشته باشد. دانش و مهارت كلي در زندگي در كنار دانش و مهارت راجع به درس خواندن در كنار هم براي موفقيت تحصيلي لازم است.اين كتاب فقط حاوي بيان مسئله و مشكل نيست بلكه شامل راه‌كارهاي متعددي است كه هر كدام در عمل به كار گرفته شده و تاثيرشان آزموده شده است. مطالب كتاب، وجوه كلي و با اهميت زندگي را در برگرفته، براي افرادي كه جز خانواده‌هاي شاغلين به تحصيل هستند و براي افراد معمولي نيز مثبت و كارآمد است و بسياري از روش‌هاي توصيه شده در كتاب توسط همه افراد جامعه قابل استفاده هستند.

قیمت محصول:

27,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما