مهارت‌هاي پايه و پيشرفته در مشاوره و روان‌درماني (كارورزي و تمرين عملي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

برقراري ارتباط موثر، اساس كار يك مشاور موفق است و مهم‌ترين دليل موفقيت مشاوران، نحوه برقراري ارتباط و توجهي است كه به مراجعان خود نشان مي‌دهند. به‌ويژه اين‌كه هر مراجع مشكلات و ويژگي‌هاي خاص خود را دارد و لزوما با مراجع يا مراجعان ديگر قابل مقايسه نيست. تحقيقات گوناگون نشان مي‌دهد كه اين موضوع كه مشاور چه روشي را انتخاب كند، اهميت چنداني ندارد، به شرط آن‌كه رابطه ميان مشاور و مراجع، مناسب ايجاد تغييرات درماني باشد.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما