مهارت‌هاي زندگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

گاه مردم منصف نيستند، حساسيت لازم را ندارند، اما اين هم بخشي از زندگي است. متاسفانه به نظر مي‌رسد هرچه موفق‌تر باشيد بيشتر آماج حملات ديگران قرار مي‌گيريد. اما به هر صورت منصفانه يا غيرمنصفانه تنها شما هستيد كه مي‌توانيد به خودتان كمك كنيد. اغلب اشخاص اين مسائل را نمي‌دانند، اما مي‌توانند شروع كنند و دست به كار شوند، مي‌توانند بياموزند و فرا گيرند. موفق‌ها كساني هستند كه در برابر يادگرفتن مقاومت نمي‌كنند. وقتي قواعد بازي را ياد گرفتيد مي‌توانيد موفق شويد. اين بازي را ياد بگيريد، چه‌بسا از نتايج آن حيرت كنيد. دنيا و زندگي شبيه محاكمه و محكمه است. در محكمه همه مي‌خواهند از طرف مقابل امتياز بگيرند در زندگي هم دقيقا همين شرايط حاكم است.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما