مفاهيم بنيادي و مباحث تخصصي در مشاوره آموزش و كاربرد مهارت‌هاي خرد در مشاوره فردي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر از جمله كتاب‌هاي نادري است كه مطالب نظري و چگونگي كاربرد عملي مهارت‌ها را در كنار هم آموزش مي‌دهد، ضمن اينكه به ويژگي‌هاي شخصيتي و نيازهاي مشاوره و بسياري از مسايل ديگر توجه دارد. اين كتاب خودآموزي است كه خواننده را گام به گام در يادگيري مفاهيم پايه و آموزش عملي ياري مي‌كند. مطالب كتاب با زباني ساده، روشن و تخصصي نوشته شده است، به طوري كه هم براي مشاوران حرفه‌اي و هم براي دانشجويان و كارآموزان مشاوره سودمند خواهد بود.

قیمت محصول:

49,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما