مشاوره و درمان گروهي گام به گام آدلري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر مشتمل بر شش فصل است كه پس از تشريح مباني نظري، در فصل‌هاي يكم تا چهارم، فرآيند و كاربست مشاوره و درمان گروهي، مشاوره و درمان گام به گام، فرآيند و ساختار در كار گروه آدلري و نقش مشاور و درمان گام به گام، فرآيند و ساختار در كار گروه آدلري و نقش مشاور و درمانگر گروه، به تفصيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد. فصل پنجم اين اثر به مشاوره با كودكان در گروه‌ها اختصاص يافته است و در فصل ششم آموزش و كارآموزي يك گروه درمانگر و نقش رهبر در پيشبرد اهداف گروه مورد توجه و تحليل قرار مي‌گيرد اميد و اطمينان دارد كه مطالعه اين اثر براي روان‌شناسان، روان‌پزشكان، مشاوران، مددكاران، و همه دست اندركاران فعاليت‌هاي ياوران، مفيد و اثربخش خواهد بود.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما