مرزهاي نامرئي (شناخت عميق تاثير فرهنگ‌هاي گوناگون بر نحوه تفكر تضاد و تقارن)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در كتاب مرزهاي نامرئيء يك رويكرد سيستماتيك و مرحله به مرحله را براي درك بيشتر چالش‌هاي معمول ارتباطي در كسب و كار كه ناشي از تفاوت‌هاي فرهنگي هستندء ارائه مي‌دهم و گام‌هايي براي مقابله موثرتر با آن‌ها پيشنهاد مي‌كنم. اين فرايند با تشخيص عوامل فرهنگي كه رفتارهاي انساني را شكل مي‌دهندء آغاز مي‌شود و به صورتي كاملا منظم دلايل اين رفتارها را تحليل مي‌كند. اين روش به نوبه خود به شما اجازه خواهد داد تا با استفاده از استراتژي‌هايي صريحء كارايي خود را در مراحل پيچيده‌ترين مشكلات ناشي از سو‌ء‌تفاهم‌هاي بين فرهنگي بهبود ببخشيد يا در كل از آن‌ها اجتناب كنيد...

98,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما