مديريت شناختي‌رفتاري استرس مبتني بر ذهن‌آگاهي با تاكيد بر استرس و مشكلات روان‌شناختي محيط كار و زندگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مطالب كتاب در دو بخش جداگانه تنظيم شده است. بخش اول كه شامل شش فصل است به توضيح و تبيين موضوعات بالا اختصاص دارد. بخش دوم كتاب نيز كه فصل‌هاي هفتم تا نوزدهم را شامل مي‌شود، به معرفي و ارائه هر يك از جلسات دوازده‌گانه الگوي مورد نظر كتاب تحت عنوان «مديريت شناختي ـ رفتاري استرس مبتني بر ذهن‌آگاهي» اختصاص دارد كه مهارت‌هاي لازم براي كنترل استرس محيط كار و محيط زندگي و پيامدهاي آن را معرفي مي‌نمايد.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما