مديريت خشم (راهنماي درمان مراجعين سو مصرف مواد و بهداشت روان ويژه متخصصين)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

متاسفانه امروزه در مراودات انساني در سطوح مختلف زندگي اجتماعي شاهد خشم و پرخاشگري فراواني هستيم كه نتيجه آن چيزي جز تخريب حرمت و منزلت انساني افراد درگير در رفتارهاي پرخاشگرانه و زوال منابع انساني نيست. از اين رو مديريت خشم و بادگيري فنون و مهارت‌هاي غلبه بر خشم و جلوگيري از انتخاب آن به عنوان بك ابزار حل مسئله بيش از پيش ضروري مي‌نمايد. كتاب حاضر كه با رويكرد شناختي رفتاري به موضوع مديريت خشم پرداخته است، به صورت ساده و در عين حال مبتني بر مدارك و يافته‌هاي علمي، روش پيشگيري از خشم و فنون مديريت آن را به روشني و به صورت گام به گام براي درمانگران، مشاوران و مربيان توضيح داده است.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما