محيط كار انساني (بالندگي كاركنان و كسب‌و‌كار از طريق خلق جو كاري انسان‌محور)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب خلق محيط كار انساني‌، راهنما و دستورالعملي عملياتي جهت فراگيري نحوه بالنده كردن كاركنان از طريق ارائه شواهد و مستندات واقعي از تحقيقات و تجربيات سازمان‌ها در محيط كار است. اين دستورالعمل توصيه‌هايي سازنده و عملي مبتني بر تجارب برخي شركت‌ها جهت توسعه و بالندگي كاركنان ارائه مي‌كند. راهكارهاي بيان شده در اين كتاب مبتني بر شواهدي عيني است كه مورد استفاده متخصصان منابع انساني و پژوهشگران مي‌باشد. بيش از صد منبع و مقاله مهم در تدوين و نگارش اين كتاب به كار رفته است، كه همگي حاصل تحقيقات زمينه‌يابي سازماني و عملياتي و آزمون شده‌اند.

56,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما