متون تخصصي روانشناسي (به زبان انگليسي همراه با ترجمه) ديسكاوري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

موضوع اصلي: امروزه روانشناسي را علم مطالعه‌اي رفتار و فرآيندهاي ذهني تعريف مي‌كنند. تعريفي كه خاستگاه و پيشينه روانشناسي را در خود دارد. پرسش‌هاي اصلي: - فيزيولوژي و فلسفه چگونه بر ظهور روانشناسي به عنوان يك شاخه از علم اثر گذاشتند؟ - نقش وونت و جيمز در پايه‌گذاري روانشناسي چه بود؟ - مكاتب و رويكردهاي اوليه روانشناسي چه بود چه تفاوت‌هايي داشتند؟

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما