مباني روانشناسي عمومي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روانشناسي كه از قرن نوزدهم از فلسفه جدا گرديد، علم نسبتا جواني به حساب مي‌آيد كه حتي سابقه آن در ايران به بيش‌تر از نيم قرن نمي‌رسد. اما علي‌رغم اين جواني، در چند دهه گذشته تاليفات و تحقيقات متنوع و متعددي در شاخه‌هاي مختلف روانشناسي صورت گرفته است كه گواه رشد و پيشرفت چشم‌گير اين علم است. از ويژگي‌هاي اين كتاب تازگي و جديد بودن بسياري از مطالب و استفاده از جديدترين منابع خارجي، سادگي بيان مطالب، درك آسان، ساختار جديد ارائه مطلب به صورت طرح نمودن سوالات اساسي هر فصل و ارائه نكات كليدي در آخر هر فصل، اضافه كردن فصل‌هايي تحت عنوان خلاقيت و روانشناسي صنعتي و سازماني مي‌باشد.

قیمت محصول:

95,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما