ماساژ و فشاردرماني (غذادرماني آب‌درماني مدي‌تيشن‌درماني مانترادرماني روان‌درماني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

پرانا كه مملو از انرژي الهي است براي انجام وظايف خود در بدن به پنج شكل در مي‌آيد: پرانا آپانا سامانا وايانا اودانا كه هر كدام از اين اشكال به صورت انحصاري دراين كتاب شرح داده شده است.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما